7 ord finns inte ännu på digitala sajter, utan endast på CD. Du kan beställa skivan direkt från Argument Förlag genom att klicka här. Till skivan hör också körledarhäfte och körhäfte.